Bestill time

Dia-Perler

Søknaden om støtte til prosjektet «Dia-perler» kom fra Marit Humlen. Hun jobber med lek og aktivitet på Barne- og ungdomsklinikken på Ahus, Lørenskog. Med sterk medfølelse for barn som har diabetes så har hun satt i gang et prøveprosjekt. Det har som hensikt å flytte fokuset til barna mot noe positivt. Prosjektet går ut på at barna får én silikonsnor hver for å tre «Dia-perler» på. Barna får én perle for hvert stikk og perlene har ulikt utseende for å symbolisere ulike typer behandlinger.

«Dette har vært en stor suksess da vi opplever at barna flytter fokuset til noe lystbetont og det skapes en motivasjon, spesielt for de yngste barna fra to og opp til elleveårs alderen»

Marit Humlen

Hun gleder seg over å dele egen begeistring rundt effekten dette har hatt. Barna er lettere til sins og det er populært for pasienter helt opp i elleve års alderen. Før prosjektet ble satt i gang, vegret samtlige seg for å utføre behandlingene. Det har nå snudd og blant de som ga mest motstand før, var det en som sa: «Nå gleder jeg meg til neste stikk!».

Videre forteller Marit at idéen også tas godt i mot av foreldre. Én av mødrene til barna har allerede adoptert idéen.

Marit Humlen ved Barne- og Ungdomsklinikken på Ahus får nå bidrag fra Hairportfondet. Støtten skal brukes til å fortsette samt videreutvikle prosjektet.

Top